(06) 1357 7890

andrea@fede.nl

Fede

Coaching & Bedrijfsontwikkeling

Coachingsbureau Fede is een initiatief van Andrea Teeuwisse. Fede staat voor een netwerkorganisatie met verschillende expertises in huis. Onze opdrachtgevers zijn organisaties en hun mensen die een stap in hun ontwikkeling willen zetten. Coachingsbureau Fede is aangesloten bij de NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (www.nobco.nl) en werkt volgens hun Internationale Ethische Code.

Diensten

Fede helpt ondernemers, leidinggevenden en de mensen die met hen werken hun doelen te bereiken.

Fede draagt bij aan het bepalen van de richting van een organisatie en fungeert als spiegel en als klankbord.

Met meer betrokken werknemers en een duidelijke koers, ontstaat er een organisatie waar mensen met plezier en betere resultaten werken.

Aandachtsgebieden

Sociale innovatie in al zijn facetten; communicatie; persoonlijk leiderschap; samenwerking; gedragsverandering; maatschappelijk verantwoord ondernemen; bewustwording; zingeving; vernieuwing; verbinding; permanente ontwikkeling.

Kernwaarden bij Fede zijn:

  •  Vertrouwen
  •  Respect
  •  Gelijkwaardigheid
  •  Integriteit

Vertrouwen: We handelen vanuit vertrouwen en gaan ervan uit dat onze opdrachtgevers en partners hetzelfde doen.

Respect: Op basis van respect bezien wij ieders opvattingen, ook als die verschillen van de onze. Ieder mens verdient het om waardering te krijgen voor diens kwaliteiten, vaardigheden en prestaties. Mensen die bij Fede aankloppen, kunnen rekenen op een respectvolle houding om in alle vrijheid hun eigen gedachten en gedrag onder de loep te nemen.

Gelijkwaardigheid: We geloven dat geen enkel mens meer waard is dan een ander. Ieder individu heeft zijn eigen unieke manier om zich te uiten, te ontplooien en zijn of haar leven vorm te geven. Bij Fede gaan we op een gelijkwaardige manier met ieders verschillen om.

Integriteit: Mensen die bij ons aankloppen, kunnen ervan uitgaan dat er zorgvuldig met hun persoonlijke gedachtengoed wordt omgegaan. Fede geeft de garantie te allen tijde een betrouwbare gesprekspartner te zijn.

“Andrea is betrokken en authentiek en laat merken dat ze je echt verder wil helpen. Ik was onder de indruk van de wijze waarop Andrea de gesprekken leidt/voert. Haar rustige, betrokken en open stijl werkt erg goed voor mij. Ze weet een prettige en veilige setting te creëren. Ik ben erg tevreden over dit traject, het heeft me geholpen om inzichten te krijgen in mezelf en mijn belemmerende overtuigingen. Daardoor zijn we in het traject bij de kern gekomen. Het coachtraject heeft voor mij een proces van persoonlijke ontwikkeling in beweging gezet, waar ik een completer en gelukkiger mens van word.”

R.
Projectleider

“Andrea heeft zich meer dan bewezen door een diepgaande maar nuchtere analyse te maken van hetgeen er leeft binnen het team van het World Forum.
Dit alles resulteerde in een helder en tastbaar overzicht wat in mijn rol een direct instrument werd om met de juiste prioriteiten de juiste verbeter stappen te zetten.
Geen paralysis through analysis maar een heldere, diepgaande en oplossingsgerichte aanpak.”

Michiel Middendorf
General Manager,
World Forum, Den Haag